Byte av ytterdörr där även ett vackert tak panel-vägg byggdes.